www.mariesophieschwartz.seBiografiskt material rörande Marie Sophie Schwartz

 


 

I boken Strategier för framgång - Marie Sophie Schwartz som föregångskvinna gör Gunlög Kolbe en spännande analys av de nekrologer som efter författarinnans död trycktes i tidningar och tidskrifter. I kapitlet "Nekrologer i genusperspektiv - exemplet Marie Sophie Schwartz" problematiserar hon hur den kvinnliga författaren föreslås bli ihågkommen. Kolbe ställer frågor kring detta: "Vad fokuserade man särskilt på? Vilken bild av en produktiv, skrivande författarinna ville man förmedla till eftervärlden? Valde man att fokusera på författarrollen och hennes författarskap eller att beskriva en traditionell kvinnoroll?" (s. 89)

 

Kapitlet utgår från en samling nekrologer som förvaras i Marie Sophie Schwartz arkiv på Kungliga Biblioteket i Stockholm (Ep. S. 8a). I kapitlet presenteras 8 nekrologer och en minnesvers från denna samling. För den intresserade finns här avfotograferat samtliga 14 nekrologer samt nämnda minnesvers (som trycktes i Dagny). För att komma vidare till nekrologerna, klicka i vänsterkolumnen på länken "Nekrologer" och därefter på respektive tidnings- eller tidskriftsnamn.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.