www.mariesophieschwartz.se

 

Den 5 juni 2014 hölls ett boksläpp på den första boken om Marie Sophie Schwartz. Boken heter Strategier för framgång. Marie Sophie Schwartz som föregångskvinna och är en posthum utgåva av texter skrivna av Gunlög Kolbe (1954-2004). Kolbe doktorerade 2001 på litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet med avhandlingen Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz' romaner, och ägnade tre år efter att hon doktorerat till fördjupade studier av Marie Sophie Schwartz författarskap. Boken lyfter fram olika intressanta sidor av detta författarskap och ger med sina texter en djupare förståelse för henne som föregångskvinna till det moderna genombrottet. Flera texter, däribland debattartiklar, får i och med boken och den bibliografi som ingår i den, sitt rätta författarnamn. Schwartz blir därmed synligare i såväl litteraturhistorien som kvinnohistorien. Boken är utgiven av Göteborgs universitet i LIR.skrifter.varia, en skriftserie gemensam för institutionerna för litteratur, idéhistoria och religion. Boken finns att ladda ner som pdf-fil via GUPEA (Göteborgs universitets publikationer - elektroniskt arkiv).

De texter skrivna av Schwartz, såväl som nekrologer över henne, som behandlas i boken, finns utlagda i sin helhet på denna hemsida. De förra återfinns under "Litterära alster", nekrologerna under "Biografiskt material". 


 

Vem var Marie Sophie Schwartz? 

Marie Sophie Schwartz var Sveriges kanske mest produktiva författare och definitivt mest översatta på 1860- och 1870-talen. På sin egen tid nedskriven av recensenter men läst av folket. Eller som Alf Henriksson skriver i En uppslagsbok: Hennes böcker [...] gick utmärkt bra och översattes till många språk. De räknas följaktligen inte till den riktiga svenska litteraturen. 

Marie Sophie Schwartz föddes 1819 och dog i sitt sjuttiofemte år 1894. Hon debuterade 1851 med novellen Förtalet. Hennes sista roman blev Berthas anteckningar som kom 1881. Under sin verksamma tid skrev hon runt 35 romaner, 115 noveller och ett flertal tidningsartiklar och smärre skrifter. Mest berömd är hon för sin genombrottsroman Mannen af börd och qvinnan af folket (1858).

Idag kan man intressera sig för Marie Sophie Schwartz av flera olika anledningar. Är man intresserad av kvinnlig litteraturhistoria är hon intressant för de insatser hon gjorde i kvinnans frigörelsekamp och för att hon har sorterats bort vid den kvinnliga historieskrivningen. Hon förespråkade i någon utsträckning komplementära könsroller vilket i mångas ögon gjorde henne till konservativ i dessa frågor. Samtidigt skrev hon texter som propagerade för kvinnans rätt till yrkesutbildning och till ägande. Månaden innan Fredrika Bremers Hertha kom i tryck inleddes som följetong i Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm Marie Sophie Schwartz roman Emancipationsvurmen där hon å ena sidan karikerar den kvinnosakskvinna som klär sig i manskläder och vill kliva in i mannens yrkesroll men samtidigt skildrar hur en kvinna kan välja ett yrkesval som gör henne ekonomiskt oberoende och ger henne självständighet i förhållande till mannen. Marie Sophie Schwartz hade en stark drivkraft att påverka i politiska och sociala frågor men hennes debatterande röst tystnade successivt. Vilka var de hinder som gjorde att hon valde bort att föra sina åsikter till torgs, vilka krafter hade hon att kämpa emot på 1850- och 1860-talen?

 

Man kan också läsa Marie Sophie Schwartz texter för att man tycker om att läsa äldre litteratur och vill ryckas med i hennes fängslande intriger. Hon har som få lyckats fläta en intrig så att man som läsare grips av spänningens klor. Hon är också skickligt känslosam, en mästare på att trycka på de rätta knapparna för att läsaren - åtminstone jag själv - får en tår i ögat när jag kommer till känsliga avsnitt. Hon är enkel, rättfram och spännande. Hon berömdes av sin samtid för sina goda dialoger, sina välsnickrade intriger men kritiserades för sina svaga personteckningar. Att läsa hennes romaner idag - helst i originalutgåva - är att göra ett besök i en värld som länge sedan är svunnen, att kliva in i ett historiskt och spännande rum.

 

 

 

På denna hemsida har jag för avsikt att publicera följande information om Marie Sophie Schwartz:

- Biografiska upplysningar

- Bilder

- Texter i original (i huvudsak originalutgåvor)

- Källor till fortsatt läsning och forskning

Min avsikt, och förhoppning, är att sidan skall bli en källa för information där inte minst hennes verk finns tillgängliga i olika digitala format, en sida för den intresserade läsaren i allmänhet och en portal för den som är intresserad av att forska på Marie Sophie Schwartz. Intresset för kvinnligt författarskap och för Marie Sophie Schwartz författarskap är på uppåtgående. Välkommen att botanisera på denna websida!

Eftersom sidan är under ständig uppbyggnad finns det alltid frågor som du inte får svar på. E-posta gärna frågor till mig på hans at hanner punkt se

Sidan är ett privat projekt på hobbybasis av en sentida ättling som fascinerats. Den uppdateras på oregelbunden basis. Välkommen att titta in igen och upptäcka nya texter och ny information.

Hans Hanner

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.